Tóm tắt công văn 3977 BGDĐT-GDTH

Tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học

Ngày 05/10/2020 công văn được gửi đến Giám đốc Sở Giáo Dục và Đào tạo các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và Giám đốc Sở Giáo Dục, Khoa học và Công nghệ Tỉnh Bạc Liêu

 

Năm học mới 2020 - 2021 các cấp đã bắt đầu, để tiếp tục hỗ trợ các nhà trường và giáo viên đồng loạt triển khai chương trình sách giáo khoa mới, Bộ Giáo Dục Đào Tạo đề nghị các Sở nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình lớp 1 theo hướng phân bổ hợp lý về nội dung và thời lượng dạy học giữa các môn học, hoạt động giáo dục để không gây quá tải, đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình mới được xây dựng theo hướng mở; giúp học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập ngay tại lớp học, không giao thêm bài tập về nhà cho học sinh. Thời khóa biểu cần đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa các môn học và hoạt động giáo dục, phân bổ hợp lý về thời lượng, thời điểm trong ngày học và tuần học phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học, đặc biệt là học sinh lớp 1.

2. Chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học đáp ứng với yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường trao đổi thông tin để cha mẹ học sinh nắm được yêu cầu đổi mới của chương trình và đồng hành cùng nhà trường thực hiện hiệu quả chương trình.

3. Tăng cường dự giờ, thăm lớp, hỗ trợ thường xuyên cho giáo viên trong quá trình triển khai thực hiện chương trình, chủ động phối hợp với các nhà xuất bản, cơ sở đào tạo giáo iên trong công tác bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên một cách phù hợp

 

Trong quá trình triển khai thực hiện các Sở Giáo Dục phải tăng cường nắm bắt thông tin phản ánh từ các nhà trường, giáo viên và phụ huynh học sinh để trao đổi, cung cấp thông tin, giải đáp kịp thời và tổng hợp các ý kiến phản ánh về Bộ theo quy định. 

 

Bài liên quan