Phụ cấp dành cho GV dạy người khuyết tật

1. Nhà giáo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Nghị định này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 so với mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật mức 70% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Nhà giáo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định này được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc mức 0,3 so với mức lương cơ sở và phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật mức 40% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)

Giáo viên dạy học sinh khuyết tật có nên sử dụng Trường học thông minh để giảng dạy hay không?

Nhằm tăng chất lượng hoạt động giảng dạy và làm cho tiết học sinh động hơn, hiện đại hơn để thu hút sự chú ý của các em học sinh khuyết tật. Giáo viên nên sử dụng Trường học thông minh 789.vn để hỗ trợ trong việc cho các em kiểm tra trực tuyến và kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến.

Trường học thông minh là nền giáo dục có sự hỗ trợ rất nhiều của công nghệ, cung cấp cho người học có thể thực hiện kiểm tra online và kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến “mọi lúc, mọi nơi”, phù hợp với nhiều đối tượng đào tạo khác nhau. Trường học thông minh có sự ứng dụng rộng rãi trong mọi hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác quản lý, phương pháp dạy học hiện đại… Vì thế, đây chính là những lý do nổi bật khiến giáo viên dạy học sinh khuyết tật nên sử dụng Trường học thông minh 789.vn để hỗ trợ giáo dục cho các em học sinh.

Mô hình giáo dục thông minh trong hoạt động giảng dạy học sinh khuyết tật

Chủ yếu chính là sự tương tác giữa giáo viên, học sinh và Trường học thông minh 789.vn, tạo điều kiện cho việc đổi mới, sáng tạo để không ngừng làm gia tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động trong nền kinh tế tri thức. Nhằm thúc đẩy tinh thần học tập, vươn lên vượt khó của các em. 

Mô hình giáo dục của Trường học thông minh 789.vn giúp cho hoạt động dạy và kiểm tra trực tuyến diễn ra mọi lúc, mọi nơi, giúp cho học sinh có thể cá nhân hóa và hoàn toàn chủ động quyết định nội dung, hình thức kiểm tra trực tuyến theo nhu cầu của bản thân. Và quan trọng hơn hết, các em cũng có thể thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực trực tuyến để nhận thức được trình độ học tập của bản thân. Từ đó, chủ động hơn trong việc thực hiện kiểm tra đánh giá năng lực hàng tháng và thay đổi phương pháp tự học phù hợp. 

 

 
Bài liên quan