Công tác bồi dưỡng giáo viên hướng tới trường học thông minh

Yêu cầu xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa đã đặt ra những yêu cầu mới, với trách nhiệm lớn hơn cho đội ngũ giáo viên phổ thông, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển như hiện nay. Học tập, giảng dạy, khảo thí trực tuyến hay áp dụng công nghệ vào giáo dục đang là xu thế, và người giáo viên chính là người đi đầu trong việc quyết định hiệu quả của những đổi mới này. Chính vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên cần được chú trọng trên nhất.

THỰC TRẠNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN HIỆN TẠI

 

Theo PGS.TS Lưu Trang - Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng): “Giáo viên chính là người đi đầu quyết định tới chất lượng giáo dục. Không làm tốt được khâu giáo viên, mọi chương trình đổi mới giáo dục đều thất bại. Chính vì thế, công tác bồi dưỡng, đào tạo giáo viên phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu mới của đất nước đã trở nên hết sức quan trọng và cấp bách.”

 

Chương trình học tập của học sinh đang hướng tới xây dựng nhân cách, năng lực, kỹ năng cho người học, đồng thời kết hợp công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Chính những đổi mới này đồng thời tạo nên những cơ hội và thách thức cho người giáo viên. Một phần đổi mới giúp quá trình giảng dạy bớt khô khan, nhiều cơ hội hơn cho người giáo viên sáng tạo đồng thời tiết kiệm thời gian công sức nhờ các phần mềm học tập, kiểm tra trực tuyến như Trường học thông minh 789.vn.

Tuy nhiên hiện nay, phương pháp giảng dạy phần lớn của giáo viên vẫn là trình bày miệng, thầy giảng trò ghi. Khả năng sử dụng tin học, áp dụng các nền tảng khảo thí trực tuyến, giảng dạy online còn nhiều hạn chế rõ rệt, nhất là ở vùng sâu vùng xa… thì việc tự bồi dưỡng nâng cao trình độ là một thách thức lớn đối với đội ngũ giáo viên.

 

ĐÂU LÀ ĐIỀU CẦN THIẾT LÚC NÀY

 

Để giúp thầy/cô nâng cao kỹ năng, áp dụng công nghệ thông tin thành thạo trong giảng dạy thì nhà trường và bộ giáo dục cần thực hiện đổi mới chương trình đào tạo theo hướng tăng cường các môn đào tạo nghề và năng lực dạy học liên môn, hội nhập quốc tế; tăng cường thời lượng thực tế chuyên môn. Đồng thời cung cấp các khóa học bồi dưỡng, xây dựng chương trình tập huấn sử dụng phần mềm khảo thí trực tuyến, giảng dạy học tập online nhằm cung cấp kỹ năng cần thiết cho người giáo viên.

 

 
Bài liên quan