Áp dụng 3 phương thức dạy học trực tuyến từ Bộ Giáo Dục

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lên kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó cho năm học 2020 - 2021 một cách an toàn. Chủ động thay đổi phương pháp giảng dạy từ thông thường sang trực tuyến trước tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay nhằm đảm bảo 1 năm học triển khai thuận lợi và an toàn cho toàn thể học sinh cả nước.

Các phương án chỉ đạo cho mọi trường hợp, trong đó có các phương án tổ chức dạy học trực tuyến hiện là ưu tiên hàng đầu.

 

3 Hình thức sẽ áp dụng trong việc dạy học trực tuyến năm 2020 - 2021

Dạy trực tuyến hay còn gọi là dạy học online là hoạt động dạy qua phần mềm hoặc qua một ứng dụng trực tiếp bên thứ ba cung cấp trên môi trường internet như là Zoom, Office 365,.. đảm bảo giáo viên và học sinh tương tác đồng thời với nhau trong cùng 1 thời gian.

Hình thức 1: Hỗ trợ dạy học trực tiếp

- Giáo viên cung cấp tài liệu cho học sinh 

- Giao nhiệm vụ chuẩn bị và phải hoàn thành

- Giám sát và hỗ trợ trong quá trình thực hiện

- Hướng dẫn học sinh tự học 

- Chuẩn bị cho việc dạy học trực tuyến một cách đầy đủ tránh thiếu xót

 

Hình thức 2: Thay thế một phần dạy học trực tiếp

- Giáo viên giao cho học sinh một số nội dung tự học ở nhà, học sinh phải tự tìm hiểu thông tin cần thiết 

- Giảng dạy các nội dung khi học ở trường

 

Hình thức 3: Thay thế hoàn toàn quá trình dạy học trực tiếp

- Tất cả các hoạt động giảng dạy đều được thực hiện trên môi trường trực tuyến

- Chỉ áp dụng học sinh không đến trường được

 

4 nguyên tắc phải đảm bảo tuân thủ

1- Đảm bảo chất lượng, nội dung, phù hợp với cả giáo viên và học sinh.

2- Đo lường, đánh giá kết quả giảng dạy một cách minh bạch chính xác

3- Đảm bảo điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ cho giáo viên và các em học sinh khi tham học trực tuyến

4- Tuân thủ nghiêm các quy đinh của Bộ Giáo Dục đề ra và đúng quy định pháp luật

 

 

Bài liên quan