Trường THPT Gia Hội - Huế - Triển khai chương trình của 789

Công nghệ chỉ có giá trị khi được ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống và phải góp phần giải phóng sức lao động hoặc nâng cao hiệu quả sản xuất.
Tại 789.vn, chúng tôi cung cấp nền tảng công nghệ giúp các trường đại học, cao đẳng, Thpt,...có thể tiến hành các kỳ khảo thí online trên máy tính/smartphone và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để chấm điểm bài thi trắc nghiệm trên giấy.

Trường học thông minh 789.vn đang tập huấn tại trường THPT Gia hội - Huế cho các thầy cô giáo. Hệ thống 789.vn hỗ trợ tối đa cho nhà trường và giáo viên các công tác 

- Tạo nhanh một đề thi trắc nghiệm tiết kiệm: 90% thời gian so với cách làm thông thường
- Trộn đề thi thành nhiều mã, tiết kiệm: 100% thời gian và công sức
- Chấm điểm tự động, tiết kiệm: 100% thời gian
- Vào sổ điểm tự động, tiết kiệm: 100% thời gian

Ngoài ra, hệ thống giúp kỳ thi diễn ra một cách công bằng, minh bạch và tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyển bài thi. 

Bài liên quan