789.vn tặng tài khoản giáo viên trị giá 4 triệu đồng, chung tay đối phó dịch viêm phổi Vũ Hán

Trước tình hình học sinh không tới trường để tránh nguy cơ lây nhiễm virus Corona, lãnh đạo 789.vn đã quyết định tặng miễn phí tài khoản trị giá 4 triệu đồng cho mỗi giáo viên Khối Trung học Phổ thông trên toàn quốc mở một lớp học online trên 789.vn với số lượng 30 học sinh, sử dụng gói full chức năng cho đến hết năm học 2019 - 2020.

Các chức năng trong gói full bao gồm: tạo nhanh đề thi trên 789.vn, trộn đề thi tự động, chuyển đề online vào lớp cho học sinh làm bài, chấm điểm tự động, xem báo cáo phân tích thống kê và báo cáo phụ huynh tự động qua email.

Với tài khoản của mình, giáo viên có thể

 1. Tạo lớp học riêng của mình trên 789.
 2. Đưa học sinh vào lớp.
 3. Tạo nhanh đề thi từ ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sẵn có trên 789 hoặc có thể đưa đề thi riêng của mình lên hệ thống.
 4. Hệ thống tự động trộn đề thành 8 mã đề.
 5. Giáo viên chuyển đề vào lớp cho học sinh làm bài online.

Học sinh sẽ

 1. Làm bài do giáo viên giao trong một thời gian qui định.
 2. Nộp bài >>> xem điểm, đáp án, hướng dẫn giải.
 3. Làm lại nếu được giáo viên cho phép.

Sau đó, giáo viên

 1. Ngồi tại nhà: xem điểm số của từng em học sinh, biết học sinh làm đúng câu nào, sai câu  nào, không làm câu nào.
 2. Xem báo cáo phân tích thống kê phổ điểm, phân tích từng câu đúng sai theo mã đề.
 3. Gởi báo cáo điểm số cho phụ huynh bằng email miễn phí.
 4. Sửa chữa bài cho học sinh, giao bài tập/đề thi mới.

Đã được tin dùng trên toàn quốc, với 200 trường đã sử dụng, 15.000 tài khoản giáo viên vãng lai và 100.000 tài khoản thí sinh tự do trên Website 789, Trường học thông minh 789.vn thực sự là một phương án tối ưu cho việc giảng dạy và học tập trong giai đoạn virus Corona hoành hành như hiện nay.

https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Finfonet.vietnamnet.vn%2Fgiai-phap-nao-dam-bao-kien-thuc-khi-hoc-sinh-nghi-hoc-phong-dich-ncov-post330979.info&h=AT0uXQFDXgC7f1FLN2kLNwEeGa1y-4tbGT2FvpMgmxUoLYipw4coDhJz5PrHdu9iqdTMmqLSnKacQXrFkaUNlHhzcGC403HUGVUP594o3aRWpyrTTNWoN73RZvtuZiR4338y9chfA_M-7RW_KQ

https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgiaoduc.net.vn%2Fgiao-duc-24h%2Ftruong-newton-to-chuc-hoc-online-cho-hoc-sinh-trong-nhung-ngay-nghi-vi-dich-ncov-post206757.gd%3Ffbclid%3DIwAR0syHSShFLG_PGd2bWHLWXeKQLf9gLsNANBC-cA8HOTupNNK8OSIwi1JEk&h=AT0uXQFDXgC7f1FLN2kLNwEeGa1y-4tbGT2FvpMgmxUoLYipw4coDhJz5PrHdu9iqdTMmqLSnKacQXrFkaUNlHhzcGC403HUGVUP594o3aRWpyrTTNWoN73RZvtuZiR4338y9chfA_M-7RW_KQ

https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnld.com.vn%2Fthoi-su%2Fhang-trieu-hoc-sinh-nghi-hoc-20200203231724792.htm%3Ffbclid%3DIwAR0NXJwpYOZBOT8Ux99Zz3RhJjbLXefswf_AHuPOLMgmblfrHxPpUB2i1DM&h=AT0uXQFDXgC7f1FLN2kLNwEeGa1y-4tbGT2FvpMgmxUoLYipw4coDhJz5PrHdu9iqdTMmqLSnKacQXrFkaUNlHhzcGC403HUGVUP594o3aRWpyrTTNWoN73RZvtuZiR4338y9chfA_M-7RW_KQ

Bài liên quan