Triển khai quản lý các hoạt động cấp bằng, chứng chỉ cho cơ sở không đủ điều kiện

Triển khai quản lý các hoạt động cấp bằng, chứng chỉ cho cơ sở không đủ điều kiện 

-----

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo yêu cầu các cơ quan chức năng kiên quyết dừng hẳn mọi hoạt động bồi dưỡng, sát hạch và cấp chứng chỉ của các cơ sở giáo dục không đủ điều kiện theo quy định hoặc có sai phạm

Quản lý chặt chẽ các công tác cấp văn bằng chứng chỉ theo quy định

Thời gian vừa qua, sau các buổi các thanh tra của bộ Giáo dục và Đào tạo thì tình hình quản lý văn bằng, chứng chỉ tại các Sở Giáo dục và Đào tạo, các cục, các đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm đã có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy được tính tự chủ, tính trách nhiệm của các cơ sở giáo dục ở khắp các tỉnh thành. 

Qua đó cho thấy được vai trò và tầm quan trọng trong công tác quản lý của các cơ quan có thẩm quyền cao

Mặc dù vậy, vẫn còn những mặt tiêu cực vẫn đang tồn tại, những điểm hạn chế và một số nội dung chưa được thực hiện đúng quy định

Nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ chương trong công tác quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ đúng theo quy định hiện hành, Bộ  Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các cơ sở, các cục, các học viện và tất cả các trường phải tập trung rà soát lại mọi sửa đổi, bổ sung và thay thế các văn bản về quản lý văn bằng chứng chỉ đúng theo quy định. 

Theo thông tư số 21/2019/TTBHDĐT đã ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân cũng cần được thực hiện một cách nghiêm ngặt 

Nội dung văn bản phải quy định cụ thể trách nhiệm, thẩm quyền của từng đơn vị, cá nhân, chế tài xử lý khi xảy ra sai phạm và chỉ quy định những nội dung Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT giao cho thủ trưởng cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý quy định

Các cơ sở giáo dục thực hiện cấp văn bằng chứng chỉ một cách chặt chẽ và khoá học. Mọi cơ sở phải chú trọng các nội dung như: ký văn bằng chứng chỉ đúng thẩm quyền; lập và quản lý sổ gốc cấp bằng chứng chỉ sổ cấp bản sao văn bằng; Thực hiện việc in, quản lý, cấp phát phôi và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật

Bên cạnh đó, các cơ sở cần thực hiện công khai thông tin cấp văn bằng chứng chỉ trên trang thông tin điện tư của đơn vị theo quy định tại Điều 26

Kiên quyết phòng chống và dừng hẳn các hoạt động có sai phạm 

Các trung tâm sát hạch phải đủ điều kiện về tư các pháp nhân, nhân sự, cơ sở vật chất, ngân hàng câu hỏi thi và phần mềm tổ chức thi,... . Trong đó, phần mềm tổ chức thi của Trường học thông 789.vn là một cái tên sáng giá đáng được chú ý.

Ứng dụng thông minh này cho phép người dùng có thể thực hiện trên đa phương diện. Đặc biệt, ứng dụng hỗ trợ hoàn toàn và hạn chế tối đa các gian lận có thể xảy ra trong thi cử

Điều này không những rà soát được lượng lớn các công việc kiểm tra thanh tra, mà còn góp phần tổ chức thành công các cuộc thi cấp phát văn bằng chứng chỉ theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo.Bài liên quan