Ban hành chỉ thị mới cho năm học 2020 - 2021 ứng phó trong mùa dịch Co_Vid_19

Do tình hình diễn biến phức tạp trong mùa dịch Co_vid19 tuy đã được khống chế nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho các học sinh sinh viên khi bước vào năm học 2020 - 2021. Ô Phùng Xuân Nhạ, Bộ trường Bộ Giáo Dục Đào Tạo ban hành chỉ thị và triển khai gấp rút để đảm bảo Khai Trường một cách vui vẽ thuận lợi nhưng cũng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tân học sinh sinh viên.

 

Chỉ thị ngành giáo dục tập trung thực hiện với 5 giải pháp cơ bản và 9 nhóm nhiệm vụ trọng yếu cần phải thực hiện xuyên suốt và đảm bảo chất lượng giáo dục

9 Nhiệm vụ

1- Triển khai rà soát toàn bộ mạng lưới cơ sở giáo dục đào tạo trên cả nước trong đó bao gồm cả đề suất, khuyến khích phát triển hệ thống công lập và ngoài công lập

2- Bồi dưỡng nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý các cấp. Ưu tiên và tạo điều kiện thu hút nhân tài vào ngành sư phạm, ngoài ra xây dựng chính sách và cơ chế phù hợp linh động cho đội ngũ giáo viên và cán bộ cấp quản lý

3- Nâng cao chất lượng giáo dục các cấp từ mầm non đến phổ thông, giáo dục thường xuyên đến giáo dục dân tộc phải đổi mới cung cách quản lý, đạo đức, lối sống và kỹ năng sống nhằm đảm bảo an toàn trường lớp; Tăng cường giáo dục thể chất học sinh sinh viên.

4- Nâng cao chất lượng giảng dạy ngoại ngữ đặc biệt là Tiếng Anh cho các cấp học

5- Áp dụng công nghệ số vào trong giảng dạy và quản lý giáo dục 

6- Thực hiện tự chủ và phân cấp trong cơ sở giáo dục

7- Xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng cho hoạt động giáo dục 

8- Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

9- Thúc đẩy hội nhập giáo dục quốc tế đầu tư vào Việt Nam, thành lập với vốn đầu tư nước ngoài, phân hiệu của giáo dục nước ngoài hoặc hợp tác, liên kết với các cơ sở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật. 

 

5 Giải pháp

1- Năm học 2020 - 2021 công tác giám sát, kiểm tra và thanh tra xử lý vi phạm sẽ được tăng cường, nhất là quản lý văn bằng chứng chỉ tại các cơ sở giáo dục đặc biệt là chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ tin học. Việc thực hiện sẽ kiểm tra đột xuất bất kỳ nếu có dấu hiệu vi phạm.

2- Cơ sở giáo dục đại học sẽ được tăng cường kiểm tra, thanh tra nhất là việc thực hiện theo quy định về quyền tự chủ như là: Công tác tuyển sinh, chương trình liên kết giáo dục, tư vấn du học, cơ sở giáo dục có vốn nước ngoài. Nếu xảy ra vi phạm và không đảm bảo chất lượng sẽ dừng tuyển sinh các chương trình các ngành đào tạo.

3- Cùng với hoàn thiện thể chế, nguồn lực, chất lượng khảo thí, kiểm định và truyền thông. Điều quan trọng nhất là nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ giáo dục

4- Triển khai bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cả nhà giáo lẫn cán bộ trong ngành giáo dục. Áp dụng kỹ luật kỹ cương, lối sống văn mình. Đẩy mạnh công tác kiểm tra thanh tra ngành nghiêm chỉnh, tránh những tiêu cực phát sinh trong giáo dục ngây ban đầu.

5- Xử lý đúng pháp luật đối với các trường hợp vi phạm, tăng chế tài xử phạt nếu xảy ra tình trạng nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến ngành giáo dục nói chung và ảnh hưởng đến học viên nói riêng.

 

5 giải pháp và 9 nhiệm vụ cần được thực hiện nghiêm chỉnh và chấp hành đúng pháp luật, tuy năm 2020 có nhiều thách thức nhưng cũng cần vượt qua một cách trọn vẹn và suôn sẽ, đảm bảo an toàn cho toàn thể học sinh sinh viên là điều tuyệt đối.

 

Bài liên quan