Nhiệm vụ và trách nhiệm của một giáo viên trong trường học thông minh

Trong thời đại dạy và học trực tuyến lên ngôi, ban lãnh đạo của trường học, sở GD và ĐT đang hướng tới chủ trường xây dựng trường học thông minh, trách nhiệm của thầy cô giáo cũng sẽ vì vậy mà thay đổi theo xu hướng phát triển của ngành giáo dục. Vậy thì trước nhất, trường học thông minh là gì nhỉ?

Mô hình Trường học thông minh là những hoạt động trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc quản lý, điều hành, tổ chức các hoạt động giáo dục, đồng thời xây dựng môi trường tương tác trên không gian mạng giữa nhà trường - học sinh - gia đình - xã hội. Xu hướng áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy đã có từ lâu nhưng phải đến khi dịch Covid-19 bùng nổ, kéo tới các hoạt động tập trung đông người  bị tạm ngưng thì mô hình trường học thông minh mới có “đất diễn”. Càng ngày càng có nhiều lớp học được tổ chức qua zoom, google meeting, hệ thống e-learning hay thực hiện các bài kiểm tra, khảo thí trực tuyến trên Trường học 789.vn là những minh chứng rõ ràng nhất cho ưu điểm của trường học thông minh.

 

Trách nhiệm của giáo viên trong trường học thông minh là gì?

 

Đầu tiên theo quy định của pháp luật, căn cứ theo Luật giáo dục 2005 (bổ sung 2009) và Luật giáo dục nghề nghiệp (2014), một người giáo viên có những trách nhiệm sau đây:

1. Giáo dục, giảng dạy theo mục tiêu, nguyên lý giáo dục, thực hiện đầy đủ và có chất lượng chương trình giáo dục;

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và điều lệ nhà trường;

3. Giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của nhà giáo; tôn trọng nhân cách của người học, đối xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của người học;

4. Không ngừng học tập, rèn luyện để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp giảng dạy, nêu gương tốt cho người học;

5. Các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

Ngoài các trách nhiệm căn cứ trên hệ thống luật pháp, người giáo viên trong thời đại mới cần phải có kỹ năng thích ứng nhanh với sự thay đổi để dễ dàng tiếp thu, thay đổi phương pháp giảng dạy, học tập truyền thống sang giảng dạy, khảo thí trực tuyến. Chung quy lại, trong trường học thông minh thì trách nhiệm của người giáo viên vẫn không có thay đổi quá nhiều, quan trọng nhất đó chính là môi trường này cần những thầy cô giáo có khả năng thích ứng nhanh.

 

 
Bài liên quan