Giáo viên phải làm gì để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

 

Việc phát triển năng lực đội ngũ nhà giáo để đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo có ý nghĩa then chốt, quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới trong bối cảnh ngành giáo dục đang tích cực chuẩn bị cho việc hiện đại hóa chương trình giáo dục phổ thông từ năm 2020. Để khắc phục những yếu kém đang tồn tại ở bậc giáo dục phổ thông; để theo kịp, hội nhập với xu hướng phát triển chung của thế giới thì giáo dục phổ thông phải không những phải không ngừng cải cách, đổi mới mà còn phải hiện đại hóa phương pháp giảng dạy và tiếp nhận nền giáo dục trực tuyến. Tuy nhiên chương trình giáo dục phổ thông mới có đi vào cuộc sống một cách hiệu quả nhất hay không phụ thuộc rất lớn vào năng lực của đội ngũ nhà giáo – những người được xem là linh hồn của ngành giáo dục. Để làm được điều này, giáo viên cần phải:

  1. Giáo viên cần trang bị cho học sinh kiến thức, cách học mới để học sinh không ngừng phát triển nhận thức, trí tuệ, có thế giới quan khoa học: Tạo cho học sinh những cơ hội để được tự học tập trực tuyến hiện đại bằng những công nghệ thông minh, cơ hội để học tập giao lưu tại những buổi tập huấn về chương trình học hiện đại nhất bây giờ. Tỷ như buổi tập huấn của Trường học thông minh 789.vn về cách sử dụng phần mềm kiểm tra onlineđánh giá năng lực trực tuyến. Giáo viên có thể khuyến khích các em tham gia những buổi tập huấn như vậy nhằm trang bị cho các em những tầm nhìn rộng về phương pháp học tập và kiểm tra trực tuyến

  2. Giáo viên là người tiên phong học cách sử dụng Trường học thông minh 789.vn, mục đích là để nâng cao hiểu biết về xã hội và áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm online cho học sinh. Người thầy phải vừa phát triển năng lực cá nhân và năng lực nghề nghiệp của bản thân để ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục học sinh. Nâng cao chất lượng cũng như sự hiện đại trong việc ứng dụng Trường học thông minh 789.vn trong việc giảng dạy, nhằm làm tấm gương học theo chương trình giáo dục đổi mới. 

Giáo viên phải là một người nghiên cứu giải quyết những vấn đề của thực tiễn giáo dục. Nói cách khác, giáo viên là người lao động sáng tạo, xây dựng những kiến thức mới về nghề trên cơ sở quan sát, phân tích, suy ngẫm và tổng kết những kinh nghiệm từ việc thực nghiệm chương trình học, kiểm tra online  và đánh giá năng lực trực tuyến của chương trình đổi mới giáo dục và triển khai cho các em học sinh.

 
Bài liên quan