Khảo thí online

Dễ dàng tổ chức khảo thí trực tuyến và chấm điểm tự động các kỳ kiểm tra của nhà trường/giáo viên nhằm khảo sát, đánh giá chất lượng, quản lý, thống kê thực trạng học tập của học sinh. Ngoài ra, các tính năng chống gian lận trên hệ thống giúp nhà trường/giáo viên tổ chức được các kỳ kiểm tra công bằng, minh bạch.

Sử dụng ngay

Ngân hàng đề thi 789

Hơn 500.000 câu hỏi đã được phân loại theo lớp/môn/chương/bài/cấp độ - đây là nguồn tài liệu tham khảo bổ ích cho nhà trường/giáo viên.

Sử dụng ngay

Sàn học tập

Cho phép giáo viên chia sẻ và thương mại các tài liệu bổ ích thông qua trung gian là sàn học tập 789.

Sử dụng ngay

Hướng dẫn sử dụng 789

Giúp nhà trường/giáo viên có thể sử dụng thành thạo các thao tác trên hệ thống 789.vn

Xem ngay

Giao bài tập về nhà

Dễ dàng giao bài tập về nhà với ma trận mức độ tư duy theo mong muốn của giáo viên. Đánh giá chính xác điểm mạnh/yếu của từng học sinh.

Sử dụng ngay

Quản lý dữ liệu riêng

Dễ dàng upload ngân hàng câu hỏi từ file word (bao gồm các dữ liệu phức tạp như hình ảnh, công thức,…) với thao tác đơn giản. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ cho phép người dùng lưu trữ tài liệu với dung lượng không giới hạn.

Sử dụng ngay

Ứng dụng chấm điểm trắc nghiệm

Ứng dụng tự động nhận diện số báo danh, mã đề, và cho ra kết quả bài làm của học sinh với tốc độ xử lý 1 giây /bài dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Tải về ngay

CÁC TÍNH NĂNG MỚI CẬP NHẬT

Cho phép học sinh nộp bài lại nếu nộp bài không thành công (20/6/2020 update)

CÁC TÍNH NĂNG MỚI CẬP NHẬT

Cho phép học sinh nộp bài lại nếu nộp bài không thành công (20/6/2020 update)

CÁC TÍNH NĂNG MỚI CẬP NHẬT

Cho phép học sinh nộp bài lại nếu nộp bài không thành công (20/6/2020 update)