RỦ BẠN CÙNG HỌC

Để mời bạn cùng thi và được cộng thêm tiền vào thầy khoản, Thầy Cô và các em học sinh vui lòng thực hiện như sau:

  1. CHIA SẺ QUA EMAIL:

    Để thực hiện mời bạn cùng thi bằng cách này, Thầy Cô và các em học sinh vui lòng nhập địa chỉ email của người muốn mời vào ô bên dưới và chọn “Mời bạn”.

Sau khi mời thành công, người mời sẽ được cộng thêm 10.000 tiền khuyến mãi, trong khi đó người được mời sẽ nhận được thêm 20.000 vào tài khoản chính và 10.000 vào tài khoản khuyến mãi tương tự như trên.