RỦ BẠN CÙNG HỌC

Để mời bạn cùng đăng ký và được cộng tiền vào tài khoản, thầy/cô và các em học sinh vui lòng thực hiện như sau:


Bước 1: Truy cập website 789.vn và chọn “Rủ bạn cùng học”.

Bước 2: Nhập địa chỉ email của người muốn mời vào ô bên dưới và chọn “Mời bạn”.

Sau khi mời thành công, người mời sẽ được cộng thêm 10.000 tiền khuyến mãi. Trong khi đó, người được mời sẽ nhận thêm 20.000 vào tài khoản chính và 10.000 vào tài khoản khuyến mãi.