5 bước để "gia nhâp" vào lớp học trực tuyến trên 789.vn

HƯỚNG DẪN HỌC SINH ĐĂNG KÝ VÀO LỚP HỌC ONLINE TRÊN WEBSITE 789.VN  

Lớp học online là mô hình lớp học đang rất được yêu thích đối với giáo viên lẫn học sinh vì sự hữu ích và linh hoạt của lớp học. Đăng ký vào lớp học online để không bỏ lỡ các hướng dẫn học tập của giáo viên và tương tác cùng các thành viên trong lớp     

 

 

Bước 1: Sau khi đăng nhập, click chuột vào “Avatar”hoặc "Tài khoản" trên thanh menu để truy cập chức năng học sinh.

 

Bước 2: Vui lòng click chuột vào mục"Đăng ký lớp học"

  


Bước 3: Khi cửa sổ Danh sách lớp học mở ra, các bạn vui lòng chọn mục "Đăng ký vào lớp học".

 

 

 


Bước 4: Khi cửa sổ Đăng ký lớp học xuất hiện, bạn vui lòng nhập “mã lớp” cùng“mật khẩu”đã được giáo viên cung cấp và chọn lệnh"Lưu”– trường hợp các bạn chưa có“Lớp&mật khẩu”
các bạn hãy liên hệ với giáo viên để được cung cấp.

 

 


Bước 5: Trạng thái sẽ chuyển sang"Chờ duyệt"và ngay khi giáo viên phê duyệt bạn sẽ được phép tham gia vào lớp.