Tải ứng dụng chấm điểm bài thi trên giấy

Thầy cô tải ứng dụng chấm điểm bài thi trên giấy bằng điện thoại tại:


 

Android:  https://goo.gl/9fzsD5


 

IOS: https://goo.gl/LZcA94


 Mẫu phiếu trả lời: