Hội đồng học thuật

TRƯƠNG HỒNG NHI

Th.S TRƯƠNG HỒNG NHI

Thạc sĩ Giáo dục
Tốt nghiệp trường Đại học Glasgow, Scotland.
Trưởng phòng phát triển sản phẩm của iSMART Education.

Trần Văn Phương

Th.s Trần Văn Phương

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Nguyễn Minh Thành

Th.s Nguyễn Minh Thành

Thạc sĩ Toán Học
Tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Võ Ngọc Lan

Th.s Võ Ngọc Lan

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Phan Lan Phương

Th.s Phan Lan Phương

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Đinh Tiến Hòa

Th.s Đinh Tiến Hòa

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Huế.

ĐỖ MẠNH HÀ

Thạc sĩ ĐỖ MẠNH HÀ

Thạc sĩ Toán Học. Giáo viên Toán tại trường THPT Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

LÊ TIẾN THÀNH

THẦY LÊ TIẾN THÀNH

Chủ tịch Hội đồng Giáo dục hệ thống Giáo dục Thực nghiệm Victory. Hiệu trưởng trường Tiểu học & THCS Victory.

NGUYỄN THỊ QUẾ

TH.S NGUYỄN THỊ QUẾ

Thạc sĩ Ngữ văn. Tác giả các sách tham khảo môn Tiếng Việt, kỹ năng sống. Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Victory.