Hội đồng học thuật

TRƯƠNG HỒNG NHI

Th.S TRƯƠNG HỒNG NHI

Thạc sĩ Giáo dục
Tốt nghiệp trường Đại học Glasgow, Scotland.
Trưởng phòng phát triển sản phẩm của iSMART Education.

Trần Văn Phương

Th.s Trần Văn Phương

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Nguyễn Minh Thành

Th.s Nguyễn Minh Thành

Thạc sĩ Toán Học
Tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa TP.HCM.

Võ Ngọc Lan

Th.s Võ Ngọc Lan

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm TP.HCM.

Phan Lan Phương

Th.s Phan Lan Phương

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM.

Đinh Tiến Hòa

Th.s Đinh Tiến Hòa

Thạc sĩ Vật Lý
Tốt nghiệp trường Đại học Huế.

ĐỖ MẠNH HÀ

THẦY ĐỖ MẠNH HÀ

Giáo viên Toán tại trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng.