dùng thử

 • Khảo thí trực tuyến (5 học sinh)
 • Giao bài tập về nhà (5 học sinh)
 • Ngân hàng câu hỏi 789 (5 đề/năm)
 • Lưu trữ tài liệu vĩnh viễn (2Gb)
 • Quản lý ngân hàng đề thi riêng (2Gb)
 • Ứng dụng chấm điểm bài thi trắc nghiệm trên giấy (100 lần quét)
Đăng ký ngay

cơ bản

 • Khảo thí trực tuyến (<30 học sinh)
 • Giao bài tập về nhà (<30 học sinh)
 • Ngân hàng câu hỏi 789 (không giới hạn)
 • Lưu trữ tài liệu vĩnh viễn (5Gb)
 • Quản lý ngân hàng đề thi riêng (5Gb)
 • Ứng dụng chấm điểm bài thi trắc nghiệm trên giấy (không giới hạn)
 • Báo điểm tự động cho phụ huynh (email, tin nhắn)
Đăng ký ngay

nâng cao

 • Khảo thí trực tuyến (từ 30 học sinh trở lên)
 • Giao bài tập về nhà (từ 30 học sinh trở lên)
 • Ngân hàng câu hỏi 789 (không giới hạn)
 • Lưu trữ tài liệu vĩnh viễn (không giới hạn)
 • Quản lý ngân hàng đề thi riêng (không giới hạn)
 • Ứng dụng chấm điểm bài thi trắc nghiệm trên giấy (không giới hạn)
 • Ứng dụng dành cho phụ huynh (789 Parents)
 • Báo điểm tự động cho phụ huynh (email, tin nhắn)
 • Hỗ trợ đặc biệt 1:1
Đăng ký ngay

môn hóa, sinh, sử, địa, gdcd, tin học

 • Hơn 50.000 câu hỏi/ môn, được cập nhật liên tục mỗi ngày.
 • Câu hỏi được phân chia rõ ràng thành từng môn, chương, bài, cấp độ; có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu.
 • Nội dung bám sát với cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Xem được điểm số và bài giải chi tiết ngay sau khi làm.
 • Bài làm được lưu lại trong tài khoản 3 năm.
 • Hình thức đa dạng như kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, thi Học kỳ và thi THPT Quốc Gia.
Đăng ký ngay

môn toán, lý, anh

 • Hơn 50.000 câu hỏi/ môn, được cập nhật liên tục mỗi ngày.
 • Câu hỏi được phân chia rõ ràng thành từng môn, chương, bài, cấp độ; có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu.
 • Nội dung bám sát với cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Xem được điểm số và bài giải chi tiết ngay sau khi làm.
 • Bài làm được lưu lại trong tài khoản 3 năm.
 • Hình thức đa dạng như kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, thi Học kỳ và thi THPT Quốc Gia.
Đăng ký ngay

combo luyện thi

 • Hơn 50.000 câu hỏi/ môn, được cập nhật liên tục mỗi ngày.
 • Câu hỏi được phân chia rõ ràng thành từng môn, chương, bài, cấp độ; có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết từng câu.
 • Nội dung bám sát với cấu trúc đề thi mới nhất của Bộ GD&ĐT.
 • Xem được điểm số và bài giải chi tiết ngay sau khi làm.
 • Bài làm được lưu lại trong tài khoản 3 năm.
 • Hình thức đa dạng như kiểm tra 15 phút, kiểm tra 45 phút, thi Học kỳ và thi THPT Quốc Gia.
Đăng ký ngay

FOR SCHOOL

 • Khảo thí trực tuyến
 • Giao bài tập về nhà
 • Ngân hàng câu hỏi 789
 • Lưu trữ tài liệu vĩnh viễn
 • Quản lý ngân hàng đề thi riêng
 • Ứng dụng chấm điểm bài thi trắc nghiệm trên giấy
 • Ứng dụng dành cho phụ huynh (789 Parents)
 • Báo điểm tự động cho phụ huynh (email, tin nhắn)
 • Hỗ trợ đặc biệt 1:1
Đăng ký ngay